O nas
WpisaƂ Administrator
Wtorek, 01. Marzec 2011 07:59
Drukuj
IMMO INVEST to firma, która powsta?a z po??czenia i do?wiadczenia firmy rodzinnej. Dzia?amy na rynku wielkopolskim od 1993 roku. Do u?ytku oddali?my ponad 600 mieszka? oraz domów, które znalaz?y szybko swoich nabywców oraz na sta?e wtopi?y si? w architektur? wielkopolskich miast.

Zdobyte do?wiadczenie pozwala nam zapewni? najwy?sz? jako?? wznoszonych mieszka? i domów, których wykonanie opieramy na ??czeniu najnowocze?niejszych technologii z tradycyjnymi materia?ami. Pozwala to spe?ni? oczekiwania zarówno starszego jak i m?odszego pokolenia. Dajemy klientowi gwarancj? terminowo?ci uko?czenia inwestycji, profesjonalizm oraz wysokiej klasy wyko?czenia za rozs?dn? cen?. Ogromn? wag? przywi?zujemy do u?yteczno?ci naszych mieszka? i domów, do ich estetyki, wygody,  dbaj?c przy tym o wysoki poziom projektowanych budynków mieszkalnych.

Uznanie firmy potwierdzaj? sami zadowoleni klienci, którzy znajduj? w naszej ofercie mieszkania i domy swoich marze?. Wracaj? do nas po zakup nast?pnych inwestycji, co sprawia, ?e cieszymy si? solidn? pozycj? na rynku i mo?emy spe?nia? oczekiwania wszystkich naszych klientów.

 

LAST_UPDATED2