Puszczykowo ul.MazurskaNieruchomo?ci ma powierzchni? ok. 539 m2. Podzielona jest na 4 niezale?ne mieszkania. 3 mieszkania znajduj? si? na I pi?trze o powierzchni ok. 80 m2. Parter zajmuje powierzchni? ok. 300 m2. Do posesji nale?? trzy gara?e zapewniaj?ce miejsca postojowe dla 6 samochodw. Posesja jest ca?kowicie zagospodarowana. Ogrd ?adnie komponuje si? z ca?? nieruchomo?ci?. W chwili obecnej istnieje wst?pna propozycja adaptacji ca?ej nieruchomo?ci pod baz? hotelowo - restauracyjn?. Jest to bardzo urokliwe miejsce z nieograniczonymi wprost mo?liwo?ciami aran?acji i zagospodarowania.

rzuty              galeria zewn?trz            galeria wewn?trz      

 

Szczeg?owy opis:

 • - wybudowany w 2004 roku
 • - powierzchnia dzia?ki: 2339 metrw kwadratowych
 • - powierzchnia u?ytkowa budynku to 539,40 m2
 • - budowany z my?l? o motelu, ma?y nak?ad adaptacji, projekt pogl?dowy
 • - pi?? du?ych niezale?nych apartamentw
 • - lokalizacja w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • - w miejscowym planie zagospodarowania: motel, restauracja itp.
 • - du?o zieleni
 • - tarasy i balkony z widokiem na park
 • - dogodne po?o?enie komunikacyjnie
 • - parking na oko?o 10 samochodw ( mo?liwo?? rozbudowy)
 • - automatyczne bramy gara?owe
 • - dwa niezale?ne kot?y VIESSMANN z systemem solarnym c.w.u.
 • - stacja uzdatniania wody
 • - monitoring: alarm, system kamer, bariery na podczerwie?
 • - portiernia wraz z w.c.
 • - klimatyzacja bar parter
 • - elektrownia wiatrowa zasilanie awaryjne
 • - w?asne uj?cie wody, w?asna oczyszczalnia
 • - gara?e na pi?? aut
 • - strych o powierzchni ok.150 m2 (mo?liwo?? rozbudowy)
 • - gara? wolnostoj?cy - 17,2m2
 • - pomieszczenie gospodarcze - 3m2
 • - woda i kanalizacja miejska
 • - metra?e apartamentw
 • - parter prawy - 58,6 m2
 • - parter lewy - 94,7 m2
 • - parter gara?e, kot?ownia, portiernia 52,4m2
 • - parter gara? lewa strona 40,3 m2
 • - pi?tro I 80,5 m2
 • - pi?tro II 82,0 m2
 • - pi?tro III 82,4 m2
 • - komunikacja 45,4 m2
 • - skrytka 3,1 m2


Razem = 539,4 m2

Cena wywo?awcza: 3.100.000 z?otych


rzuty

rzut parteru_pensjon...
rzut parteru_pensjonat
rzut pietro_pensjona...
rzut pietro_pensjonat


Pobierz .pdf:

 - Parter
 - Pi?tro

galeria Zewn?trz

 

Zdjecie026
Zdjecie026
Zdjecie017
Zdjecie017
Zdjecie050
Zdjecie050
Zdjecie047
Zdjecie047
Zdjecie030
Zdjecie030
Zdjecie048
Zdjecie048
Zdjecie031
Zdjecie031
Zdjecie027
Zdjecie027
P5290139
P5290139
Zdjecie023
Zdjecie023
P5290131
P5290131
Zdjecie062
Zdjecie062

galeria wewn?trz

DSC00124
DSC00124
DSC00108
DSC00108
DSC00100
DSC00100
DSC00098
DSC00098
DSC00148
DSC00148
DSC00165
DSC00165
DSC00122
DSC00122
DSC00137
DSC00137
DSC00106
DSC00106
DSC00138
DSC00138
DSC00110
DSC00110
DSC00163
DSC00163
DSC00157
DSC00157
DSC00132
DSC00132
DSC00125
DSC00125
DSC00175
DSC00175
DSC00155
DSC00155


 

Nowo?ci Budowlane

Budujesz-Kupujesz - Aktualności

Ankieta

O firmie dowiedzia?em si?:

Rzuty domw i mieszka?

Zapraszamy do zapoznania si? z rzutami domw i mieszka? w naszym budownictwie. Szczeg?owe rzuty i plany s? do wgl?du w naszym biurze.