Puszczykowo
WpisaƂ Administrator
Czwartek, 02. Czerwiec 2011 20:29
PDF Drukuj Email

 

Opis Inwestycji - Puszczykowo

Pragniemy Pa?stwu zaprezentowa? now?  inwestycj? w Puszczykowie.
Budynki w zabudowie bli?niaczej tworzy tylko 6 segmentów zlokalizowanych w przepi?knej i bardzo atrakcyjnej okolicy nieopodal Poznania. Domy te wyko?czone s? w podwy?szonym standardzie deweloperskim. Posiadaj? one ogródki przydomowe o ?adnej strukturze architektonicznej, zadrzewionej naturaln? zieleni? Wielkopolskiego Parku Narodowego. Powierzchnia u?ytkowa dwóch segmentów z gara?em wynosi ok. 152 m2, a nast?pnych czterech segmentów ok. 144 m2. Dla zainteresowanych istnieje mo?liwo?? w?asnej aran?acji podzia?u pomieszcze?. Nieruchomo?ci usytuowane s? na dzia?kach o powierzchniach ok. 600 m2 ka?da.

Prosz? zwróci? uwag? na atrakcyjn? ofert? cenow? jak na t? lokalizacj?:

- 2 segmenty - 152 m2 - tylko 3901 z?/m2

- 4 segmenty - 144 m2 - SPRZEDANE

Ka?dy z zainteresowanych klientów mo?e w trakcie budowy wprowadzi? indywidualne pomys?y co do rozk?adu pomieszcze?.

Budynek b?dzie mia? okna drewniane z roletami z nap?dem elektrycznym, ogrzewanie nowej generacji piecem kondensacyjnym Immergas, grzejniki panelowe, parapety marmurowe, taras od strony ogródka. Istnieje mo?liwo?? ca?kowitego wyko?czenia wn?trz wed?ug indywidualnych potrzeb i gustów,  przy wsparciu architekta wn?trz (us?uga dodatowo p?atna). Zalet? lokalizacji jest blisko?? Poznania i dogodny dojazd w ró?nych kierunkach.
W odleg?o?ci 150 m znajduje si? luksusowy o?rodek SPA , z którego korzystaj? nie tylko mieszka?cy Poznania i okolic, ale ca?ej Polski.

WIZUALIZACJA WN?TRZA

sypialnia
sypialnia
kuchnia
kuchnia
salon
salon
?azienka
?azienka
pokój dzieci?cy
pokój dzieci?cy
pokój dzieci?cy
pokój dzieci?cy
sypialnia
sypialnia
kuchnia
kuchnia
gabinet
gabinet
sypialnia
sypialnia
?azienka - sypialnia
?azienka - sypialnia
klatka schodowa
klatka schodowa
kuchnia
kuchnia
klatka schodowa
klatka schodowa
?azienka
?azienka
salon
salon
gabinet
gabinet
pokój dzieci?cy
pokój dzieci?cy
Rzuty domów - Puszczykowo Os. Sosnowy zak?tek

rzut segmentu nr 6
rzut segmentu nr 6
rzut segmentu nr 3
rzut segmentu nr 3
rzut segmentu nr 1
rzut segmentu nr 1
rzut segmentu nr 4
rzut segmentu nr 4
rzut segmentu nr 2
rzut segmentu nr 2
rzut segmentu nr 5
rzut segmentu nr 5LAST_UPDATED2
 

Nowo?ci Budowlane

Budujesz-Kupujesz - Aktualnoƛci

Ankieta

O firmie dowiedzia?em si?:

Rzuty domów i mieszka?

Zapraszamy do zapoznania si? z rzutami domów i mieszka? w naszym budownictwie. Szczegó?owe rzuty i plany s? do wgl?du w naszym biurze.